Поверителност

Поверителност

1. Въведение

Крол Транс ООД предлага транспортни услуги, спедиторски услуги, митнически услуги и придружаващите ги логистични операции. В "Крол Транс" неприкосновеността на личния живот и сигурността на нашите клиенти и посетители на уебсайта са от първостепенно значение. Крол Транс се ангажира да защитава данните, които споделяте с нас. Тази декларация за поверителност обяснява как Крол Транс обработва информацията, която може да се използва за пряко или косвено идентифициране на дадено лице ("Лични данни"), събрани чрез използването на нашия уебсайт.
За целите на тази политика Крол Транс дефинира термина "посетител" като физическо лице, което посещава фирменият уебсайт (например https://www.kroltrans.com).
Всяка информация, която предоставяте на уебсайта на Крол Транс, се третира като поверителна. Цялата информация се съхранява сигурно и е достъпна само от оторизиран персонал. Крол Транс реализира и поддържа подходящи технически, охранителни и организационни мерки за защита на личните данни от неразрешена или неправомерна обработка и употреба и срещу случайна загуба, унищожаване, повреда, кражба или разкриване.

2. Събиране и употреба

2.1. Общо

Следващите раздели обхващат спецификата на Посетителите на сайта, от които се събират данни.

2.2 Посетители на уебсайта

Ако сте посетител на нашия уебсайт, този раздел е подходящ за вас. С посещаването на този уебсайт вие давате съгласието си за събирането и използването на Вашите лични данни, както е описано тук. Ако не сте съгласни с условията, посочени тук, моля, не посещавайте този уебсайт. Ако това се изисква от приложимото законодателство, ще поискаме вашето изрично съгласие да обработваме личните данни, събрани на този уебсайт или доброволно от вас. Моля, имайте предвид, че всяко съгласие ще бъде изцяло доброволно. Крол Транс може да събира, записва или анализира информацията на посетителите на своя уебсайт. Може да събираме вашият IP адрес, но ние не използваме "бисквитки" или събиране на дани за профилиране на потребителите.
Освен това Крол Транс може да събира и обработва всички Лични данни, които доброволно ни предоставяте във формата на нашия уебсайт, като например когато се регистрирате за текущия ни списък с актуални товари.
Такива лични данни могат да съдържат вашият IP адрес, име и фамилия, вашият пощенски или електронен адрес, вашият телефонен номер, длъжността ви, вашите области на интерес, интерес към услугите на "Крол Транс" и определена информация за компанията, за която работите (име и адрес), както и информация за типа взаимоотношения, които съществуват между Вас и Крол Транс ООД.
Крол Транс събира данни за посещенията на уебсайта, включително брой посетители и посещения, данни за географското разположение, страници, или откъде са пренасочени посетителите с приложението, предоставено в стандартните инстументите на използваната хостинг услуга.

2.2.1 Цел на обработката на лични данни

Крол Транс използва събраните данни, за да предостави желаните от клиента услуги, да комуникира с посетителите, да персонализира уеб съдържанието за посетителите и да подобрява функциолността на уебсайта си, като анализира начина, по който посетителите го навигират, да коригира възникнали проблеми за правилното функциониране на сайта.

2.2.2 Споделяне на лични данни

Данните, които събираме от вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство. Ние не прехвърляме никакви Лични данни. Крол Транс може да споделя такава информация (име, адрес или контакти) с подизпълнители на
предоставените услуги, за да осъществи дадена услуга или с държавните органи, техните агенции и подразделения, само ако това се изисква от закона и съгласно съответния правен ред за предоставяне на информация.

2.2.3 Право на достъп

По всяко време можете да поискате информация за личните ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас, след което вашите лични данни ще ви бъдат предоставени по електронна поща.

2.2.4 Бисквитки

"Бисквитките" са малка част от информация, изпратена от уебсайт на твърдия диск на посетителя. "Бисквитките" не могат да се използват за стартиране на програми или за предаване на вируси на вашия компютър. Уебсайтът на Крол Транс ООД не използва проследяващи потребителското поведение бисквитки.

2.2.5 Връзки към други сайтове

Моля, имайте предвид, че докато посещавате нашия сайт, посетителите могат да последват връзки към други сайтове, които са извън нашата сфера на влияние. Крол Транс не носи отговорност за съдържанието или декларацията за поверителност на тези други сайтове.

2.2.6 Контролер

Крол Транс обработва лични данни както като администратор, така и като обработващ лични данни, както е определено в директивата и GDPR:
Компанията "Крол Транс" ООД, с която Вие като посетител на нашия уебсайт сключвате  споразумение, когато използвате уебсайта, ще бъде администратор на данните за посетители.
Всички данни, събрани от Крол Транс чрез уебсайта, ще бъдат съхранявани изключително в сигурен хостинг, осигурен от SuperhostingBG. Крол Транс има сключено споразумение за обработка на данни с доставчика си, което гарантира спазването на директивата. Целият хостинг се извършва в съответствие с правилата за сигурност. Всички прехвърляния на данни, ако са направени, са в съответствие с това споразумение за обработка на данни.
 
3. Запазване и заличаване

Крол Транс няма да задържи данните по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които са събрани или според изискванията на приложимите закони и подзаконови актове. Сайтът на Крол Транс не използва "Потребителски профили" и не събира данни за цели като ремаркетинг. Когато данните за посетителите са „изтекли” или вече не са необходими за целите на предоставяната услуга, всички Лични данни, събрани чрез сайта, ще бъдат заличени или по искане на посетителя и съгласно изискванията на приложимото законодателство. Посетителите имат право да поискат изтриването на данни, освен когато има важна причина и / или правно задължение да ги запазим.

4. Приемане на тези условия

Предполагаме, че всички посетители на нашия уебсайт са прочели внимателно този документ и са съгласни със съдържанието, като отметнат квадратчето до Политика на поверителност. Тези от вас които не са съгласни с правилата за поверителност, трябва да се въздържат от използването на нашия уебсайт. Ние си запазваме правото да променяме нашата политика на поверителност, когато е необходимо. Продължителното използване на уебсайта на Крол Транс, след като сте били уведомени за такива промени в тези условия, предполага приемане на преработената политика на поверителност. Тази информация за поверителността е неразделна част от Условията за ползване на уебсайта и цялостната ни политика на поверителност.

5. Нашето правно задължение за разкриване на лична информация

Ние ще разкрием личната информация на потребителя без неговото / нейното предварително разрешение, само когато имаме основание да смятаме, че разкриването на тази информация е необходимо за установяване на самоличността, за контакт или за започване на съдебно производство срещу лице или лица, за които има съмнение за нарушение или увреждане на имущество, принадлежащо на Крол Транс, или на други, които биха могли да бъдат засегнати от дейностите на потребителя или на лица, които биха могли (умишлено или по друг начин) да нарушат тези права и имущество. Запазваме си правото, да разкриваме лична информация само когато имаме основателна причина да вярваме, че това е законово изискване.

6. Служител за защита на данните на „Крол Транс” ООД

В Крол Транс има "служител по обработка и защита на данните", който отговаря за неприкосновеността на личния живот и защитата на данните ви. Този служител по защита на данните може да бъде намерен на следния адрес: " На Вниманието на служителя по защита на данните" на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..