Индивидуални проекти за транспорт

Проектираме индивидуални транспортни решения
Философията ни е да се постигнат ефективни и рентабилни индивидуални транспортни решения.
Стремим се да опростим нашите транспортни решения, да открием директния начин и да направим нещата възможно най-лесни за клиента.
Услугите ни включват всичко от врата до врата - сухопътен и морски транспорт, въздушен транспорт, временно съхранение - когато е необходимо, опаковане, документация, монтаж на място и всички други услуги, свързани с доставките на проекти.