Транспорт по река Дунав

Транспорт на генерални, насипни, течни товари, машини и съоръжения по навигационната част на река Дунав
с различни по вид и големина речни самоходки и баржи.

 

Дунав е втората по дължина река в Европа след Волга.Тя е единствената голяма река, която тече в посока от
запад на изток. Извира от платото Баар в планината Шварцвалд ( н.в. 1078м. ) в Германия.Тя минава през 10
държави, като при вливането си в Черно море се разделя на три ръкава.

Река Дунав е изключително важен международен транспортен коридор. Придвижването на товари предлага
много предимства.
Най-важните са евтин и екологичен транспорт.