Морски транспорт


Предлагаме Ви ( FCL/LCL ) транспортни решения, (RoRo).
Ние винаги сме на разположение, за да Ви асистираме ус-
пешно с внос на стоки от Азия, износ от Европа, така как-
то и с внос на пратки от Северна Америка в Европа.

Ще се радваме да сме Ви от полза. Благодарение на мрежата ни от професионални представители и агенти.