Специален Транспорт

Логистика на текстил и облекла на закачалки

Транспорт на извънгабаритни и тежки товари :

  • Планиране и съгласуване на маршрути
  • Организиране и съгласуване на разрешителни за движение
  • Ескорт на товарите

Транспорт на опасни ADR товари