Международен Транспорт и Спедиция

Крол Транс осигурява на своите клиенти високо качество така, както и надеждно сътрудничество
в областта на Международния транспорт на Цели товари и Групажни пратки.

Чрез Kрол Транс печелите професионално и компетентно, цялостно организиране на транспортния
процес. Помагаме Ви да договорите най-добрите условия на доставка, бързо и точно изготвяне на
необходимите търговски и транспортни документи, избор на оптимален вид транспорт, изграждане
на цялостната логистична мрежа за успешното придвижване на Вашите товари.

Нашата компания е специализирана в превоза на индустриални материали и продукти, машини,
оборудване, дрехи, багаж и лични вещи, селскостопански машини и производствена техника, авто-
мобили и др.

Чрез осигуряване на интегрирани и по-ефективни услуги, Kрол Транс успешно посреща предизвика-
телствата и новите изисквания на своите клиенти за намаляване на разходите, на сроковете за до -
ставка и бюрократичните ограничения, в това число митническите и технически бариери.