Логистика

Укрепване на вашата верига за доставки или навлизане на нови пазари,
с Крол Транс имате  пълния списък услуги за управление на логистикa-
та, съобразен с вашите изисквания.

Персонализирани решения за доставка, които отговарят на Вашите нужди.
Вашето транспортно предизвикателство е възможност да покажем нашия ло-
гистичен опит. Ние се гордеем с бързото предоставяне на конкурентни це-
ни, които отговарят на пазара. Работим с редица реномирани превозвачи,
партньори, които да поддържат Вашите очаквания дори през трудните време-
на и пикови сезони.

Ние сме тук, за да отговорим на вашите нужди. Никога не се колебайте да
ни зададете логистичните си въпроси. Стремим се да посрещнем вашите 
изисквания ентусиазирано и професионално!